REGULAMIN BLOGA I PRACOWNI

REGULAMIN BLOGA i PRACOWNI, Blog ekrawiectwo.pl i Pracownia Krawiecka Folk Melanii
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin Bloga i Pracowni określa zasady korzystania z Bloga Internetowego dostępnego pod adresem www.ekrawiectwo.pl oraz jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem Bloga Internetowego jest firma Cotai, Gwalbert Wielgosik, ul. Kościuszki 8, 59-700 Bolesławiec NIP 612-180-57-05, określanym w dalszej części jako „Blog”. 
 3. Właścicielem Pracowni Krawieckiej Folk Melanii jest firma Cotai, Gwalbert Wielgosik, ul. Kościuszki 8, 59-700 Bolesławiec NIP 612-180-57-05, określanym w dalszej części jako „Pracownia”. 
 4. Blog ma funkcję informacyjną, zakupów można dokonać w naszych sklepach www.folkmelanii.pl i www.folkmelanii.com.pl.
 5. Korzystanie z Bloga jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Bloga.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Bloga, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na odpowiednich stronach, do których znajdziesz przekierowania w opisach, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Blog zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży.
 7. Wszelkie informacje tekstowe, zdjęcia oraz grafiki znajdujących się na stronie internetowej Bloga stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów umowy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. DZ.U.Nr 94, poz 83). Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji chronionych informacji na innych stronach internetowych bez zgody ekrawiectwo.pl i Cotai, Gwalbert Wielgosik.
REJESTRACJA NA BLOGU
 1. Korzystanie z Bloga jest dobrowolne.
 2. Poprzez akceptacje niniejszego Regulaminu, potwierdzasz, że dane podane w formularzu rejestracyjnym zgadzają się ze stanem faktycznym oraz zgodne z prawem. Ze względu na to, że to blog możesz podać wymyślony przez siebie nick, nie musisz podpisywać się imieniem i nazwiskiem.
 3. Czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Blog, przekazanych w formularzu rejestracyjny, w celu prawidłowego świadczenia usług przez Blog (odpowiedzi na komentarze, rozmowa na czacie, odpowiedzi na maile). Dane Czytelników zbieramy wyłącznie na potrzeby Bloga i przetwarzamy w celu rozmów na blogu, czacie i mailowych przez ekrawiectwo.pl, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.
 4. Czytelnik ma prawo wglądu do przekazanych Danych w każdym czasie. Jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Bloga.
KORZYSTANIE Z USŁUG PRACOWNI KRAWIECKIEJ
 1. Jeśli chodzi o usługi krawieckie to korzystanie z naszych usług dość szczegółowo opisałam je w zakładce Usługi Krawieckie. I tu zapraszam do poczytania o nich.
KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO folkmelanii.pl i folkmelanii.com.pl
 1. Regulaminy poszczególnych sklepów znajdują się w stopce na poszczególnych stronach. Są spójne, różnią się tylko terminami realizacji, nazwami witryn i innymi drobiazgami nie mającymi znaczenia w procesie zakupowym. Zapoznając się z jednym wiesz co będzie w drugim jeśli chodzi o najważniejsze punkty.

Regulamin Bloga i Pracowni.

REKLAMACJA I GWARANCJA NA USŁUGI KRAWIECKIE W PRACOWNI KRAWIECKIEJ
 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować w formie elektronicznej za pomocą naszego formularza lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej folkmelanii@gmail.com. Reklamacje można też składać osobiście w Pracowni, do rozpatrzenia reklamacji lub gwarancji należy podać numer zamówienia.
 2. Gdy odbierasz Towar (przeróbki lub szytej na miarę rzeczy) jesteś zobowiązany sprawdzić stan rzeczy, potwierdź zgodność wykonanych usług z zamówionymi usługami. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy od razu zgłosić to osobie wydającej. Gdy wyjdziesz z pracowni reklamacji mogę nie uznać, nie jestem w stanie spamiętać każdej przerabianej rzeczy. Wykorzystaj swoją obecność w pracowni – przymierz i sprawdzenie czy wszystko Ci pasuje i zostało zrobione tak jak chciałaś/chciałeś.
 3. Jeżeli Klient stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien niezwłocznie skontaktować z Pracownią w celu ustalenia dalszego postępowania, najlepiej telefonicznie pod numerem 500 06 99 44.
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (takie jak np. kolor, proporcje, rozmiar itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.
 5. Towary reklamowane, po uprzednim uzgodnieniu, należy przesyłać na adres pracowni: Folk Melanii, Gwalbert Wielgosik, ul. Kościuszki 8, 59-700 Bolesławiec.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego Towaru. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy Towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. A gdy nie będzie to możliwe Pracownia zaoferuje Klientowi inne dostępne u siebie Towary lub zwróci równowartość ceny Towaru przelewem bankowym w terminie 14 dni. Pracownia nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. W przypadku uznania reklamacji Pracownia zwraca Klientowi koszty przesyłki towaru.
 7. W przypadku gdy reklamacja jest nieuzasadniona koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
 8. Towary personalizowane nie podlegają zwrotowi.
METODY PŁATNOŚCI W PRACOWNI KRAWIECKIEJ
 1. Wg ustaleń przy składaniu zamówienia na usługi krawieckie.
 2. Przy odbiorze w pracowni krawieckiej Folk Melanii, Bolesławiec ul. Kościuszki 8, lokal 40, 1 piętro;
 3. Przelew przedpłata w przypadku zamówienia na odległość.
BON UPOMINKOWY – ZASADY KORZYSTANIA
 1. Bon upominkowy ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu.
 2. Bon upominkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie.
 3. Jeśli zakupiony produkt jest tańszy niż wartość bonu upominkowego Pracownia nie wypłaca różnicy za dokonane usługi.
 4. Bon upominkowy jest wydany na jednorazowe usługi w pracowni, lub wg wcześniejszych ustaleń z naszą obsługą
 5. Wartość bonu upominkowego może pokrywać również koszt przesyłki za zakupione produkty.
 6. Bon upominkowy nie łączy się z innymi promocjami, ponieważ sam w sobie jest tańszy niż kwota na jaką opiewa.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OCHRONA PRYWATNOŚCI – PRACOWNIA
 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane uzyskane w trakcie działalności Pracowni są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Szanujemy Twoją prywatność. Zgodnie z tą ustawą Klient Pracowni ma prawo do wglądu w swoje dane. Ma prawo do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.
 2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez Pracownię serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących z Pracowni.
 3. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usługi realizacji zamówienia z winy Klienta. Brak dostarczonego materiału, rzeczy do przeróbki lub płatności.
 4. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Pracowni wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu.
 5. Pracowni zastrzega sobie prawo do wykonywania przerw technicznych niezbędnych do wprowadzania zmian w Blogu.
 6. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów w tym umieszczanie treści i działania naruszające dobro osób trzecich.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OCHRONA PRYWATNOŚCI – BLOG
 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za swoje działania, w tym łamanie prawa w trakcie korzystania ze Bloga.
 2. Treści publikowane w Sklepach, na Blogu a także w Pracowni są objęte prawem autorskim. Więc zabrania się ich kopiowania, wprowadzania zmian i dystrybucji bez uzyskania wcześniejszej zgody Cotai, Gwalbert Wielgosik.
 3. Cotai, Gwalbert Wielgosik jest właścicielem praw autorskich do wszystkich stworzonych przedmiotów z kolekcji.  “Folk Melanii” i “Melanii Silk” a także projektów indywidualnych.
 4. Pracownia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Klientów. Ale raczej z tego prawa korzystać nie będziemy, chyba, że zmusi nas do tego zmiana prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego więc możecie czuć się u nas bezpiecznie.
 6. Administratorem Danych Osobowych jest Cotai, Gwalbert Wielgosik, dokonujący przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa. W tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Warunki korzystania z usług.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Blog. Pracownię, a także Sklep moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjny, w celu prawidłowego świadczenia usług przez Cotai, Gwalbert Wielgosik. Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe Kupujących zbierane są wyłącznie na potrzeby Pracowni. Przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej Cotai, Gwalbert Wielgosik, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

Regulamin Bloga i Pracowni Folk Melanii.